Provádíme:

Mamografická vyšetření – základní metoda vyšetření prsu za účelem včasné diagnostiky nádorových onemocnění prsu. Díky mamografu lze zjistit zhoubný nádor už ve chvíli, kdy žena nemá žádné potíže a nic podezřelého si v prsech nenahmatala. Vyšetření se v některých případech doplňuje ultrazvukem.

Ultrazvukové (sonografické) vyšetření – nenahrazuje vyšetření mamografem, jedná se o další metodu vyšetření prsu, díky které lze získat jiné informace než z vyšetření mamografického. Hodí se zejména pro šetrné vyšetřování prsů mladých žen a těhotných či kojících maminek.

Biopsie – odebíráme vzorky tkání pod ultrazvukovou kontrolou tzv. Core – cut biopsie. Po místním znecitlivění (anestetikem) se speciální jehlou odebírají vzorky tkání z prsu. Tyto vzorky se odesílají k vyšetření do laboratoře.

Lokalizace ložisek – jedná se o značení ložisek v prsu před chirurgickým výkonem. Pod ultrazvukovou kontrolou se fixem na kůži označí ložisko.

Punkce – punkční jehlou se odsaje obsah cysty či tekutinové kolekce.

Stereotaktická biopsie – vzorky tkání se odebírají pod mamografickou kontrolou. Vsedě u mamografu se stlačí vyšetřovaný prs a po místním znecitlivění se do prsu zavede speciální jehla určená pro stereotaktickou biopsii, touto jehlou se odebírají vzorky tkání. Vzorky se odesílají k vyšetření do laboratoře.

Zavádění lokalizátoru – po místním znecitlivění pod ultrazvukovou nebo mamografickou kontrolou se zavede lokalizátor.