V rámci kliniky nabízíme tyto zobrazovací metody:

 • Mamodiagnostiku
 • Rentgen
 • Ultrazvuk
 • Intervenční výkony
 • Skiaskopická vyšetření

 

Mamodiagnostika

Součástí EUC Nemocnice Atlas je akreditované mamodiagnostické centrum, které poskytuje komplexní diagnostiku onemocnění prsu. Pracoviště poskytuje v rámci prevence rakoviny prsu mamografická vyšetření. Lékaři a radiologičtí asistenti, kteří působí v mamocentru, mají vysokou odbornou erudici a dlouholeté zkušenosti v oboru. Moderní přístrojové vybavení splňuje přísné požadavky k provádění mamografického screeningu.

Mamocentrum provádí:

 • Preventivní (screeningovou) mamografii
 • Diagnostickou mamografii
 • Ultrazvukové vyšetření prsu
 • Biopsii – odběry vzorků tkání pod ultrazvukovou kontrolou
 • Punkci cyst či tekutinových kolekcí
 • Stereotaktickou biopsii – odběry vzorků tkání pod mamografickou kontrolou
 • Značení ložisek v prsu před chirurgickým výkonem
 • Zavádění lokalizátoru do nehmatných lézí pod ultrazvukovou či mamografickou kontrolou

Rentgen

Provádíme RTG vyšetření celého skeletu, RTG plic a srdce, RTG břicha, kontrastní vyšetření ledvin, močovodů a močového měchýře (vylučovací urografii), kontrastní vyšetření zažívacího traktu, RTG vyšetření skolióz.

Ultrasonografie (ultrazvuk)

Provádíme vyšetření krku, uzlin, slinné a štítné žlázy, vyšetření břicha, jater, žlučníku, slinivky, sleziny, ledvin, močového měchýře, prostaty, vyšetření měkkých částí, podkoží, svalů, scrota, vyšetření prsou, vyšetření hlubokého žilního systému.

Intervenční výkony

Provádíme intervenční výkony pod ultrasonografickou kontrolou: drenáže, odsátí kolekcí, biopsie nádorů měkkých tkání.

Skiaskopická vyšetření

Provádíme dvojkontrastní vyšetření jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva (irrigografii, enteroklýzu), zobrazení píštělí (fistulografii). Skiaskopická kontrola operačních výkonů, peroperační zobrazení žlučových cest (cholangiografie).