Operace štítné žlázy

K operacím štítné žlázy objednáváme cestou chirurgické ambulance na doporučení endokrinologa. Štítnou žlázu operujeme pro uzly ve štítné žláze, hyper- nebo hypofunkci, adenomy štítné žlázy, záněty a rakovinu štítné žlázy. Předoperační příprava je v rukou zkušených endokrinologů. Pacienti přicházejí s doporučením, nezbytné je laboratorní vyšetření od praktického lékaře, dále čerstvé vyšetření ORL se zachycením hlasivek a interní předoperační závěr (nebo závěr endokrinologa).Pacienti přicházejí na chirurgické oddělení, jsou vyšetřeni lékařem a je stanoven termín k operaci. Doba hospitalizace je závislá na druhu výkonu. Je asi 4 až 5 dní.

Štítná žláza je žláza s vnitřní sekrecí (endokrinní žláza). Je uložena na krku, vytváří hormony štítné žlázy, které uskladňuje a vydává do krve. Jejich prostřednictvím ovlivňuje funkci řady orgánů v lidském těle a přeměnu látkovou. Onemocnění ve vyspělých zemích postihuje 5–30 % obyvatel. Ženy onemocní 5–10× častěji. Problémy pacientů s nemocemi štítné žlázy jsou způsobeny zejména: změnou velikosti žlázy (útlak okolí, kosmetická vada, mechanický syndrom), poruchami funkce žlázy (zvýšená nebo snížená tvorba hormonů), záněty ve žláze nebo vznikem nádorů. Onemocnění štítné žlázy patří do rukou zkušeného endokrinologa, který provádí vyšetření štítné žlázy (laboratorní, sonografické, event. scintigrafické a v indikovaných případech punkci žlázy na cytologické vyšetření). Na základě výsledků vyšetření stanovuje terapii. V indikovaných případech odesílá pacienta na konzultaci k chirurgovi (endokrinní chirurg) ke stanovení chirurgické léčby.

Výkony na štítné žláze:

  • Lobektomie

Jedná se o úplné odstranění jednoho laloku štítné žlázy. Tato operace je prováděna pro onemocnění postihující jeden lalok štítné žlázy.

  • Totální thyreoidectomie

Jde o úplné odstranění štítné žlázy. Tato operace je prováděna pro onemocnění postihující oba laloky, ať již jde o nemoci se zvýšenou, nebo sníženou funkcí hormonů, zánětlivé, nebo nádorové onemocnění.

  • Reoperace

Provádí se v indikovaných případech, kdy při primární operaci nebyla odstraněna štítná žláza kompletně a ve zbytku žlázy došlo k recidivě onemocnění.

  • Lymphadenektomie

Při tomto zákroku se odstraní lymfatické uzliny na krku. Tento výkon se provádí v některých případech nádorového onemocnění štítné žlázy.