Prim. doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.

Chirurgii v EUC Nemocnici Atlas vede MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., zkušený chirurg s pětatřicetiletou praxí a rozsáhlou publikační i vědeckou činností. Je uznávaným mezinárodním specialistou v onkochirurgii karcinomu prsu, předsedou mamologické sekce chirurgické společnosti JEP a vysokoškolským pedagogem. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., absolvoval řadu stáží a studijních pobytů na předních chirurgických pracovištích:

2003 Institute Curie Paris
2000 H.Lee Moffitt Cancer Center at the University of South Florida Tampa, USA
2000 Radioquided Surgery and Minimally Invasive Breast Biopsy Course University of South Florida
2000 Surgical Oncology Within the Comprehensive Breast Cancer Program, University of South Florida
1998 University of George Washington, Washington, USA
1998 AKH Vienna Austria

Moderní diagnostika
EUC Nemocnice Atlas je vybavena moderními diagnostickými přístroji, které umožňují rychlou a přesnou diagnostiku onemocnění prsu (mamograf s možností stereotaktického zaměření, sonograf). Nálezy vyžadující další podrobné došetření jsou předkládány mamární komisi, kterou tvoří radiodiagnostik, chirurg, onkolog se zaměřením na onemocnění prsu, a zde je stanoven další diagnostický i léčebný postup. V případě, kdy je nutno odebrat vzorky k histologickému vyšetření, je odběr prováděn s pomocí uvedených přístrojů a technikou, která odpovídá současným mezinárodním standardům. Vyšetření odebrané tkáně je prováděno zkušeným patologem a rozporné nálezy jsou před stanovením definitivního závěru konzultovány na více pracovištích.

Chirurgická léčba
Ambulantně stanovíme přesnou diagnózu a potom následuje chirurgický výkon. Pacientka je již před výkonem poučena a chirurgické výkony, které budou následovat, jsou jí podrobně vysvětleny. Jen výjimečně je definitivní diagnóza určena až během chirurgického výkonu na operačním sále. Na oddělení je pacientka přijata den před zákrokem a doba hospitalizace se řídí rozsahem výkonu. Převážně se pohybuje mezi 3 až 12 dny. Delší pobyt na oddělení je výjimkou. Pokud je nutné odstranit prs, jsou pacientky při odchodu z oddělení vybaveny přechodnými náhradami a předpisem na náhrady trvalé, které použijí po definitivním zhojení rány.