Operace křečových žil

K operaci křečových žil se objednává cestou chirurgické ambulance. K operaci pacient přichází s předoperačním vyšetřením, které provádí praktický lékař. Většinou požadujeme i vyšetření dopplerovské, což je ultrazvukové vyšetření krevního řečiště. Na oddělení je pacient přijat lékařem a den před operací. Druhý den ráno jsou žilní kmeny označeny nesmývatelnou barvou operujícím lékařem. Operaci provádíme metodou miniflebectomie, což je miniinvazivní metoda umožňující odstranění křečových žil z bodových drobných řezů. V těžších případech se kombinuje s odstraněním hlavní povrchové žíly metodou invaginačního stripingu. V pooperačním období jsou končetiny opatřeny elastickými bandážemi. Již večer v den operace pacienti mohou chodit. Druhý den po operaci je většinou proveden převaz a pacienti jsou propuštěni do domácí péče.

Radiofrekvenční ablace křečových žil!

Při intravenózní terapii RFITT jsou křečové žíly uzavřeny pomocí radiofrekvenční energie. Vysokofrekvenční střídavý proud protéká žilní tkání, která je přiložena k bipolární elektrodě, a zahřeje ji na teplotu přesahující 60 °C. Tím je dosaženo smrštění žilní stěny. Následkem je pak uzavření tkáně a požadované přerušení venózního krevního toku křečovou žilou. Zavedení elektrody se provádí z vpichu pod kontrolou ultrazvuku, pomocí kterého si ověřujeme správnost zavedení elektrody i úspěšnost provedeného zákroku. Injekční stříkačkou je v okolí žíly aplikováno zředěné anestetikum, díky němuž je pak tento zákrok bezbolestný a chrání okolní tkáň před přehřátím.

Metoda není hrazena ze zdravotního pojištění, a je tedy prováděna za finanční spoluúčasti pacienta. Její výhodou je větší bezpečnost oproti laseru a kosmetický efekt je identický. O financování je pacient informován na cévní ambulanci.

Metodu RFITT jsme zavedli ve spolupráci s firmou Olympus. Jsme jediným referenčním pracovištěm v České republice pro tuto metodu a školíme lékaře pro danou operativu nejen v naší republice, ale i v ostatních státech Evropské unie.