Nemocnici Atlas představí její ředitel, MUDr. Tomáš Melichar, MBA.

Jsou nějaké oblasti, ve kterých nemocnice vyniká?

Největší hodnotou naší nemocnice je personál, který v ní pracuje. Hodně si zakládáme na přístupu k pacientům. Snažíme se, aby se u nás lidé cítili dobře, což k nám zpětně přivádí další pacienty. Lidé si nás vybírají právě kvůli přístupu. U nás se nesetkáte s nepříjemným jednáním či nezájmem, který se často vídá v některých velkých nemocnicích. Dobře je to vidět na naší gynekologii, která sice dělá standardní rozsah gynekologických zákroků, ale způsob péče zohledňuje citlivost a intimitu tématu a podle reakcí víme, jak moc to ženy oceňují. Na chirurgii je samozřejmě přístup podobný. Tam navíc děláme mimořádně vysokou úroveň chirurgie nádorů prsu, štítné žlázy a příštítných tělísek. V tomto jsme unikátní i v celorepublikovém srovnání a pacienti to vědí a jedou k nám klidně přes celou republiku. A nejde jen o operativu, ale i o komplexnost péče od diagnostiky přes specifická rentgenologická předoperační vyšetření a zákroky až po indikační komisi, která rozhoduje o tom, jaký konkrétní postup zvolit.

Čím to je, že se vám v nemocnici podařilo vytvořit takto příjemnou atmosféru?

Myslím, že je to hodně zásluha našich primářů, kterým záleží na tom, jakou medicínu budeme dělat, mají o péči určitou představu a uměli ji uvést do praxe.

A plány do budoucna?

Co se týká péče, tak chceme pokračovat v tom, co už se z velké části podařilo nastavit. Chceme dělat dobrou úroveň medicíny, která je poskytována v lidsky příjemné atmosféře. Rezervy máme spíše v kvalitě prostředí a vybavení. V nemocnici jsou sice nové operační sály a dobře vybavená radiodiagnostika, ale pokoje i sociální zařízení musí projít renovací. A rádi bychom rozšířili ambulantní péči.