Dokumenty ke stažení

Název Datum
Laboratorní příručka 8.2.2018
Osvědčení o akreditaci OKB 11.4.2018
Plná moc k vyzvednutí výsledků vyšetření 27.5.2016
Plná moc pro zákonného zástupce k lékaři 27.5.2016
Příloha osvědčení o akreditaci OKB 11.4.2018
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 let s ošetřením/vyšetřením 27.5.2016
Termín - Výběrové řízení na rezidenční místo 2017 24.8.2017
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách 27.5.2016
Výběrové řízení na rezidenční místo 2017 11.7.2017
Žádanka na laboratorní vyšetrení 27.4.2018
Žádost o nahlédnutí do zravotnické dokumentace, o pořízení výpisu nebo o pořízení kopií zdravotnické dokumentace 27.5.2016

Newsletter

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru.
Budeme Vám posílat novinky z oboru zdraví.

Souhlasím s
podmínkami

Svou registrací/přihlášením k odběru newsletteru poskytuji společnosti EUC a.s., Na Pankráci 1690/125,
140 00 Praha 4, IČ: 26730413, skup. DIČ: CZ699002423
, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, za účelem zařazení do databáze k marketingovým účelům, tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení a novinek prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu společnosti nebo využitím funkce zrušení registrace/odhlášení v newsletteru.

Společnost prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.